search

BMR چیست

BMR چیست

تا به حال به این فکرده‌اید که بدن شما بدون هیچ تلاش آگاهانه‌ای نیز نیاز به سوزاندن انرژی دارد.

به این میزان کالری که بدن برای حفظ اعمال پایه مصرف می‌کند، BMR یا Basal Metabolic Rate می‌گویند.

جالب است بدانید حتی وقتی استراحت می‌کنید نیز، بدن شما

در حال سوزاندن انرژی برای عملکرد اندام‌های حیاتی بدن مثل:قلب، ریه، کلیه و … است.

که به آن RMR یا resting metablolic rate می‌گویند.

که معمولا در محاسبات، BMR را معادل RMR در نظر می‌گیرند.

اما اطلاع از BMR یا همان متابولیسم پایه چه اهمیتی برای شما دارد؟

در واقع محاسبه متابولیسم پایه، مقدار کالری‌ای که در طول روز باید توسط فرد دریافت شود را در اختیار ما قرار می‌دهد.

این مقدار می‌تواند راهبردی مناسب برای کسانی که به دنبال کاهش یا افزایش وزن هستند، باشد.

محاسبه BMR :

BMR چیست

محاسبه BMR یک مرد

(سن به سال*۶.۸) – (قد به اینچ*۱۲.۷) + (وزن به پوند*۶.۲۳) + ۶۶

محاسبه BMR یک زن

(سن به سال*۴.۷) – (قد به اینچ*۴.۷) + (وزن به پوند*۴.۳۵) + ۶۶۵

هر فوت برابر با ۱۲ اینچ و معادل ۰.۳۰۴۸ است.

بعد از محاسبه مقدار متابولیسم پایه نوبت به مقدار کالری مورد نیاز بدن شما نسبت به فعالیت روزانه‌تان است.

محاسبه مقدار کالری مورد نیاز روزانه :

BMR چیست

برای محاسبه مقدار کالری مورد نیاز باید مقدار BMR را در مقدار فعالیتتان ضرب کنید.

اگر به ندرت ورزش می‌کنیدعدد ۱.۲
اگر به میزان ۳ روز در هفته ورزش با فعالیت سبکعدد ۱.۳۷۵
اگر به مدت ۳ تا ۵ روز در هفته  فعالیت بدنی متوسطعدد ۱.۵۵
اگر ۶ تا ۷ روز در هفته  فعالیت بدنی شدید انجام می دهیدعدد  ۱.۷۲۵
اگر هر روز ورزش می کنید یا شغل شما با فعالیت  فیزیکی زیادعدد ۱.۹

BMR چیست

برای مثال:

اگر BMR مردی ۱۷۳۴.۴ باشد و هفته‌ای ۳ بار ورزش کند.

مقدار کالری مورد نیاز او برابر است با: کالری ۲۶۸۸.۳ = ۱۷۳۴.۴ * ۱.۵۵

این عدد در واقع نشان دهنده مقدار کالری مصرفی و مقدار کالری مورد نیاز برای حفظ وزن فعلی آن‌ها است.

چطور از محاسبات BMR و مقدار کالری مورد نیاز روزانه، برای کاهش وزن استفاده کنیم؟

برای کاهش وزن شما باید مقدار کالری مصرفی‌تان را از مقدار کالری مورد نیاز روزانه خود کم کنید.

بهترین زمان، وقتی است که با هر روز کاهش ۵۰۰ کالری، در طول هفته، یک پوند از وزن خود کم کنید.